Meer dan duizenden make-up, verzorgingsartikelen en andere beautyartikelen van tientallen A-merken.

Blog


Schoonheid is een begrip dat voor veel mensen betekenisvol is. Vaak wordt er veel waarde aan gehecht hoe iets eruit ziet. Maar wat maakt iets eigenlijk mooi? Is dat iets dat alleen jij kunt bepalen of zijn er andere factoren bij betrokken zijn? In dit artikel richten we ons op de schoonheid in de ogen van de kijker en hoe deze verschillende factoren kunnen worden beïnvloed. Iedereen heeft een unieke blik op de wereld om zich heen. Dit betekent dat ook de perceptie van schoonheid sterk kan variëren van persoon tot persoon. Voor de één kan een verlaten fabriekshal prachtig zijn, terwijl iemand anders het misschien niet meer dan een vervallen gebouw vindt. De context waarin we objecten en situaties waarnemen, speelt dus een belangrijke rol bij het bepalen van onze esthetiek. Echter, er zijn universele enkele kenmerken van schoonheid waarbij de meeste mensen het eens kunnen zijn. Zo vinden we in veel culturen symmetrie aantrekkelijk, omdat symmetrische gezichten en lichamen samengevoegd dat de persoon in kwestie sterk en gezond is. Ook kleuren, vormen en patronen kunnen ons aanspreken vanwege hun harmonie, contrast of precisie. Een ander aspect dat schoonheid kan bepalen, is het sentimentele of historische belang van het object. Een oude familiefoto kan bijvoorbeeld zijn voor sommige mensen die extreem aantrekkelijk zijn, terwijl het voor anderen slechts een flauwe glimlach oproept. Naast de inherente kenmerken van objecten en situaties, kan ook de persoonlijke ervaring van de kijker zijn of haar perceptie van schoonheid veroorzaken. Zo kan iemand verliefd zijn op een bepaalde persoon van stad, de schoonheid van deze persoon van stad op een intensere manier ervaren dan iemand anders. Ook kan iemand zich verdrietig of angstig voelen, minder snelle dingen mooi vinden of minder aandacht aan scheiding. Tot slot kunnen sociale en culturele invloeden ook een rol spelen bij het bepalen van wat we mooi vinden. Bijvoorbeeld, bepaalde tijdschriften van sociale media kunnen bepaalde esthetiek uitroepen die populair worden, waardoor mensen bepaalde objecten of service aantrekkelijker vinden. Ook kan cultuur van traditie een rol spelen, bijvoorbeeld door het waarderen van bepaalde soorten kunst of architectuur. In conclusie is schoonheid in de ogen van de kijker afhankelijk van verschillende factoren, inclusief de inherente kenmerken van objecten en situaties, de persoonlijke stemming en ervaring van de kijker en de sociale en culturele invloeden. Het belangrijkste is echter dat we hebben bereikt dat schoonheid subjectief is en dat er geen universele esthetiek bestaat. Het is aan ons om te bepalen wat we mooi vinden en dit te waarderen.